فایل functions.php چیست؟ فایل functions.php کجاست؟

8 شهریور 1397 زمان مطالعه: 2 دقیقه